Main menu

Tag Archives: reference

Reference

U dosadašnjih dvadeset godina rada, tvrtka je izradila oko 400 projekata različite razine razrade (idejni, glavni, izvedbeni) i oko 100 tehničkih elaborata. Ovom dokumentacijom realizirano je: U predpristupnom periodu za ulazak RH u EU, i nakon ulaska u članstvo, priprema tehničke dokumentacije, a posebno troškovnika/tendera za javnu nabavu radova i usluga se bitno postrožila, ali…

Visit Us On LinkedinVisit Us On Facebook