Main menu

Reference

U dosadašnjih dvadeset godina rada, tvrtka je izradila oko 400 projekata različite razine razrade (idejni, glavni, izvedbeni) i oko 100 tehničkih elaborata. Ovom dokumentacijom realizirano je:

 • 800 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda
 • 100 km tlačnih kanalizacijskih cjevovoda
 • 250 kom crpnih postaja
 • 48 kom Uređaja za pročišćavanje ukupnog kapaciteta 130.000 ES
 • 135 km vodoopskrbnih cjevovoda
 • 10 km cesta
 • 29 km nogostupa
 • 1,3 km biciklističkih staza
 • 5 kom mostova (do 10 m’ raspona)
 • 6 kom vodnih stepenica
 • 2,5 km sanacije i regulacije korita vodotoka
 • 6,1 km sanacije i nadvišenja nasipa vodotoka i retencija

U predpristupnom periodu za ulazak RH u EU, i nakon ulaska u članstvo, priprema tehničke dokumentacije, a posebno troškovnika/tendera za javnu nabavu radova i usluga se bitno postrožila, ali smo i tu uspjeli aktivno sudjelovati u izradi nekoliko EU projekata od kojih izdvajamo:

 • Sustav odvodnje i pročišćavanja aglomeracija Pakrac-Lipik;
 • Sustav odvodnje i pročišćavanja aglomeracija Nova Gradiška;

 • Sustav odvodnje i pročišćavanja aglomeracija Varaždinske Toplice;

 • Sustav odvodnje i pročišćavanja aglomeracija Medulin;

 • Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok


te na izradi dokumentacije za nadmetanje za projekte sufinancirane sredstvima EU po tzv. „FIDIC red ili yellow book“ ugovornom predlošku za aglomeracije: Sisak (2013.), Čakovec (2014.), Nova Gradiška (2015.)…

Visit Us On LinkedinVisit Us On Facebook